Fyzioterapie - Dana Blaževičová

Fyzioterapie

DANA BLAŽEVIČOVÁ

Předpokladem pro úspěšnou práci s pacientem je u mne vždy komplexní přístup. Neomezuji se nikdy na místo bolesti či obtíží.

Lidské tělo pracuje jako jeden celek, proto je nutné brát vždy ohled na všechny soustavy společně. Vnitřní orgány a jejich onemocnění se vždy projeví na pohybovém aparátu, kůži, psychice a chování. Fyzioterapie je zdravotnický obor zabývající se diagnostikou, terapií a stejně tak prevencí funkčních poruch pohybového aparátu.

Cílem fyzioterapie je co nejvíce omezit dopad jakéhokoliv onemocnění či úrazu na psychickou, fyzickou i sociální stránku pacienta. 


Více informací o fyzioterapii Dany Blaževičové