Možné kontraindikace - cvičení VacuShape

Důležité - čtěte pozorně


Jako každá pohybová aktivita, tak i cvičení ve vakuové kabině VACUSHAPE s sebou nese určité omezení pro některé skupiny klientů. Pokud máte nějaké z níže uvedených potíží nebo si pouze nejste jisti vhodností účinků právě pro Vás, obraťte se prosím s dotazem na zkušené instruktory nebo na svého lékaře.

Primární kontraindikace
Povrchový nebo hluboký zánět žil na dolních končetinách kdykoli v anamnéze
Nádorové onemocnění kdykoli v anamnéze
Trombóza kdykoliv v anamnéze
Srdeční infarkt a mozková cévní příhoda (mozkový infarkt) kdykoli v anamnéze
Lymfedém dolních končetin
Jakákoliv nedostatečnost jaterní, ledvinová a srdeční
Jakékoliv zánětlivé onemocnění
Cukrovka
Sekundární kontraindikace
Vysoký krevní tlak – dekompenzovaný (je-li kompenzováno léky – je možno)
Chronická žilní insuficience (nedostatečnost)

1. stupeň – Venektázie (roztažená žíla, metličky) – DOPORUČUJE SE

2. stupeň – Varixy – NEDOPORUČUJE SE, záleží na rozsahu – nutná konzultace s lékařem

3. stupeň – Hyperpigmentace, exematická dermatitida, ZAKÁZÁNO

4. stupeň – Bércové vředy – ZAKÁZÁNO

VacuShape a těhotenství
Těhotenství je  závažný důvod bránící klientkám využívat výhody cvičení ve VacuShape. Během cvičení dochází k silnému prokrvení pánevního dna, které by v krajním případě mohlo vést až k potratu!